Istotne naruszenia bezpieczeństwa telekomunikacyjnego – nowy wzór formularza i kryteria

Minister Cyfryzacji w dwóch rozporządzeniach z 20 września 2018 r. określił wzór formularza, na którym należy przekazywać prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej informacje o istotnym naruszeniu bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług telekomunikacyjnych. Wskazał także, jakie naruszenia należy uznać za incydenty o istotnym wpływie na funkcjonowanie takich sieci lub usług.

Wzór formularza

Nowy wzór formularza zawiera następujące pola, które należy uzupełnić:

 1. Dane przedsiębiorcy komunikacyjnego
 2. Dane osoby składającej zgłoszenie
 3. Dane kontaktowe osoby uprawnionej do składania prezesowi UKE wyjaśnień dotyczących zgłaszanych informacji
 4. Opis wpływu naruszenia na usługi i informacje o przyczynie naruszenia
 5. Usługi, na które naruszenie wywarło wpływ
 6. Elementy infrastruktury, na które naruszenie wywarło wpływ
 7. Informacje o wpływie naruszenia
 8. Informacje o przyczynie naruszenia
 9. Szczegółowe informacje o naruszeniu (np. podjęte działania zapobiegawcze i środki naprawcze, a także działania o których mowa w ustawie Prawo telekomunikacyjne – art. 175 i art. 175c)
 10. Wnioski i inne dodatkowe informacje

Naruszenie o wpływie istotnym

Aby naruszenie bezpieczeństwa lub integralności sieci bądź usług telekomunikacyjnych można było uznać za naruszenie o istotnym wpływie, musi ono spełniać co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 1. Skutkuje niedostępnością numerów alarmowych dla:
 2. 10 tys. użytkowników danego przedsiębiorcy przez co najmniej 15 minut,
 3. 100 tys. użytkowników danego przedsiębiorcy.
 4. Dotyczy co najmniej 10 tys. użytkowników danej usługi i skutkowało niedostępnością lub ograniczeniem dostępności sieci lub usług telekomunikacyjnych w zakresie podanym w poniższej tabeli.

Podstawa prawna:

 • art. 175a ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1907, z późn. zm. 2)
 • art. 175a ust. 2a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1907, z późn. zm. 2)

TAGI Polska, Prawo,