Grupa współpracy

Grupa Współpracy (Cooperation Group)

Grupa Współpracy (Cooperation Group) to mechanizm współpracy polityczno-strategicznej, powołany na mocy artykułu 11 Dyrektywy NIS. Celem grupy jest wzmacnianie i budowanie współpracy między państwami członkowskimi na poziomie strategicznym. W jej skład wchodzą przedstawiciele państw członkowskich, Komisji Europejskiej i ENISA. Sekretariat zapewnia Komisja.

Do zadań Grupy Współpracy należy m.in.:

 1. Udzielanie strategicznych wskazówek dotyczących działalności sieci CSIRT.
 2. Gromadzenie oraz wymiana najlepszych praktyk dotyczących:
  • zgłaszania incydentów,
  • podnoszenia świadomości i szkolenia,
  • badań i rozwoju w zakresie bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych,
  • identyfikowania operatorów usług kluczowych przez państwa członkowskie,
  • omawiania zasad sprawozdawczości w zakresie zgłaszania incydentów.
 3. Pomoc państwom członkowskim w budowie zdolności zapewnienia bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych.
 4. Ocena krajowych strategii bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych oraz skuteczności CSIRT (dobrowolna).
 5. Wymiana doświadczeń dotyczących bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych z odpowiednimi instytucjami, organami, biurami i agencjami Unii.
 6. Omawianie z przedstawicielami odpowiednich europejskich organizacji normalizacyjnych norm i specyfikacji.
 7. Analiza sprawozdań przekazywanych przez Pojedyncze Punkty Kontaktowe, dotyczących otrzymanych zgłoszeń oraz podjętych działań.
 8. Omawianie ćwiczeń dotyczących bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych, programów edukacyjnych i szkoleń, w tym prac wykonywanych przez ENISA.
TAGI Unia Europejska,