FS-ISAC – Centrum Analiz i Wymiany Informacji dla sektora finansowego o globalnym zasięgu

FS-ISAC został utworzony w 1999 roku w USA na podstawie Prezydenckiej Dyrektywy nr 63, która zobowiązywała sektor prywatny do wymiany informacji o zagrożeniach dla infrastruktury krytycznej w Stanach Zjednoczonych.

Z uwagi na międzynarodowy zasięg incydentów w sektorze finansowym, FS-ISAC w 2013 roku rozszerzył swoją działalność poza USA. Obecnie jego członkami jest wiele krajów europejskich.

Od 2016 r. FS-ISAC jest zarządzany globalnie z podziałem na trzy regiony: Ameryka; Europa, Bliski Wschód i Afryka; Azja i Pacyfik). Każdy region ma inną specyfikę, dlatego nacisk kładziony jest w nich na inne usługi.

Członkowie mogą dzielić się informacjami anonimowo lub brać udział w cyklicznych spotkaniach, żeby budować zaufanie między instytucjami. W ramach FS-ISAC działają także:

  • grupy robocze, m.in. do spraw oszustw/nadużyć czy testów penetracyjnych,
  • grupy regionalne, których zadaniem jest wzmacnianie współpracy w poszczególnych regionach.

FS-ISAC utrzymuje się ze składek członkowskich.

Więcej informacji na stronie internetowej FS-ISAC.

TAGI Dobre praktyki, Unia Europejska,