FIRST

FIRST – globalna sieć Zespołów Reagowania na Incydenty Komputerowe

FIRST jest międzynarodową konfederacją zrzeszającą Zespoły Reagowania na Incydenty Komputerowe. Członkowie dzielą się technicznymi informacjami na temat incydentów, wymieniają najlepsze praktyki, a także wspólnie wypracowują polityki i procedury. Organizacja została utworzona w 1990 roku.

Od 1998 roku członkiem FIRST jest CERT Polska. W gronie uczestników FIRST znajdują się także zespoły: CERT Orange Polska, CERT PKO BP, CERT PGE i CERT PSE. Więcej informacji na stronie internetowej FIRST.

TAGI Dobre praktyki, Unia Europejska,