Eksperci z NASK na EuroDIG 2023

W dniach 19-21 czerwca przedstawiciele NASK uczestniczyli w międzynarodowej konferencji European Dialogue on Internet Governance (EuroDIG). Odbyła się ona na Uniwersytecie Tampere, w Finlandii.

EuroDIG to wydarzenie, które co roku ma miejsce w jednym z państw Europy. Jego celem jest tworzenie otwartej platformy do wymiany poglądów na temat zarządzania internetem pomiędzy przedstawicielami różnorodnych środowisk. W trakcie konferencji odbywa się szereg sesji i warsztatów, w ramach których omawiane są bieżące zjawiska i polityki w zakresie rozwoju cyfrowego oraz związanych z nimi szans i zagrożeń.

W tym roku hasłem przewodnim EuroDIG było ‘’Internet w niespokojnych czasach: ryzyko, odporność, nadzieja” (Internet in troubled times: risks, resilience, hope). Konferencja składała się z trzech głównych bloków tematycznych, dotyczących wpływu wojny w Ukrainie, zjawiska fragmentacji Internetu oraz platform cyfrowych.

Przedstawiciele NASK wzięli udział jako paneliści lub organizatorzy w następujących sesjach:

19 czerwca

Start with WHY? Lessons from the war in Ukraine – have we learned them?

W tej sesji paneliści dyskutowali na temat doświadczeń w walce z dezinformacją, związaną z rosyjską agresją wobec Ukrainy. Przedstawione zostały dane i statystyki na ten temat oraz wnioski z nich płynące, a także przykłady mechanizmów wyszukiwania treści i reakcji na dezinformację. O tym, jakie działania w tym obszarze podejmuje NASK, opowiadała Marta Gromada, kierownik Zespołu Monitorowania i Analiz Przestrzeni Informacyjnej. Więcej informacji TUTAJ.

IGF 2023 Youth Track Network: Nurturing digital well-being: addressing the impact of the digital environment on youth mental health

Jak środowisko cyfrowe wpływa na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży? Po czyjej stronie leży odpowiedzialność, aby redukować potencjalne negatywne skutki tego wpływu? W jaki sposób i gdzie prowadzić edukację na ten temat? Na te i inne pytania szukali odpowiedzi paneliści w ramach tej sesji. Dyskutowano m. in. nad tym, jak wzmacniać umiejętności młodych ludzi w zakresie radzenia sobie ze szkodliwymi treściami w internecie, jaka jest rola rodziców i nauczycieli w tym procesie oraz jakie pozytywne zmiany może przynieść wdrożenie Aktu o usługach cyfrowych. NASK reprezentowała Emilia Zalewska-Czajczyńska, specjalistka z Zespołu Analiz Strategicznych. Więcej informacji TUTAJ.

20 czerwca

Protecting citizens in times of crisis

Pandemia oraz wojna w Ukrainie – te dwa zdarzenia wywołały gwałtowny wzrost ilości mowy nienawiści i dezinformacji w internecie. W tej sesji paneliści rozmawiali o tym, jak zapewnić ochronę przed szkodami, które te zjawiska wyrządzają w czasach kryzysu, a jednocześnie wspierać prawa człowieka i podstawowe wolności. NASK reprezentował Maciej Groń, doradca dyrektora Pionu ds. regulacji prawnych i współpracy naukowej. Więcej informacji TUTAJ.

Closing the gap between taught skills and practical needs in cyber security

W latach 2021-2022 Dynamiczna Koalicja IS3C we współpracy z NASK przeprowadziła badanie na temat luki pomiędzy oczekiwaniami branży cyberbezpieczeństwa a umiejętnościami młodych ludzi, którzy wkraczają na ten rynek. Wyniki badania pozwoliły na określenie głównych wyzwań, przed którymi stoi edukacja w tym obszarze. W ramach tej sesji, paneliści przedstawili koncepcję stworzenia ‘’cybersecurity hub”, do którego zaproszeni zostaną eksperci z sektora rządowego, przemysłowego, biznesowego, społecznego oraz instytucji szkolnictwa wyższego, a którego celem byłyby działania na rzecz lepszego dostosowania edukacji w obszarze cyberbezpieczeństwa do potrzeb rynku. NASK reprezentowała Julia Piechna, kierownik Zespołu Projektów Społecznych i Współpracy Międzynarodowej. Więcej informacji TUTAJ.

21 czerwca

Virtual worlds, but real risks: navigating metaverses as a next generation of digital platforms

Metawersa, jako wirtualne światy, w których użytkownicy mogą wchodzić ze sobą w interakcję, stanowią nową odsłonę cyfrowych platform. W tej sesji paneliści rozmawiali o tym, jakie zagrożenia się z nimi wiążą. Wskazali oni jednak też, w jaki sposób mogą być one zmniejszane oraz na szanse, które mogą stworzyć metawersa dla edukacji i zrównoważonego rozwoju. Koordynatorką sesji była Emilia Zalewska-Czajczyńska. Więcej informacji TUTAJ.