EE ISAC – europejski ISAC w sektorze energetycznym

W grudniu 2015 r. powstał European Energy – Information Sharing & Analysis Centre. Celem jego powołania było zwiększenie ochrony przed zagrożeniami oraz zapewnienie wyższego poziomu bezpieczeństwa infrastruktury energetycznej w Europie.

W skład EE-ISAC wchodzi 20 podmiotów – organizacji rządowych i instytucji publicznych, ale również prywatnych przedsiębiorstw i organizacji non-profit. Wspólny wysiłek każdego z uczestników polega na nieustannej analizie i dzieleniu się informacjami o zagrożeniach i incydentach, które mają miejsce w cyberprzestrzeni.

Do zadań EE-ISAC należy:

  • wymiana i analiza danych o zagrożeniach w czasie rzeczywistym;
  • tworzenie raportów na temat incydentów bezpieczeństwa;
  • wymiana doświadczeń technicznych i operacyjnych wraz z zastosowanymi rozwiązaniami;
  • dzielenie się wnioskami i doświadczeniami z incydentów oraz zagrożeń.

Szybki rozwój technologii stosowanych w przemyśle energetycznym sprawił, że wzrosła też liczba niebezpieczeństw, które mogą zakłócić jego sprawne funkcjonowanie. Efektywna współpraca, oparta na wzajemnym zaufaniu między sektorem publicznym i prywatnym, jest niezbędna dla zapewnienia skutecznej ochrony przed nowymi zagrożeniami. Kooperacja pomaga organizacjom – często o różnych umiejętnościach i budżecie – zbierać informacje o incydentach i wspólnie przeciwdziałać zagrożeniom.

Jednym z zadań EE-ISAC jest budowa sieci eksperckiej. Inicjatywa skupia czołowych ekspertów, zajmujących się różnymi aspektami cyberbezpieczeństwa. Dzięki temu możliwe jest szersze spojrzenie na problemy i zagrożenia, z którymi muszą mierzyć się członkowie. Czytaj więcej na stronie EE ISAC.

TAGI Dobre praktyki, Unia Europejska,