ECSO

Europejska Organizacja ds. Cyberbezpieczeństwa (ECSO)

ECSO jest organizacją non-profit utrzymującą się ze składek członkowskich. Jest to przykład kontraktowego partnerstwa publiczno-prywatnego na poziomie europejskim (contractual Public-Private Partnership, cPPP). Głównym celem ECSO jest wspieranie inicjatyw lub projektów, które mają rozwijać i promować europejskie cyberbezpieczeństwo.

Organizacja skupia się przede wszystkim na ochronie rozwoju europejskiego jednolitego rynku cyfrowego przed cyberzagrożeniami oraz rozwijaniu rynku cyberbezpieczeństwa w Europie.

ECSO (European Cyber Security Organisation) zostało utworzone w czerwcu 2016 r. W jego skład wchodzą przedstawiciele małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, a także ośrodki naukowe i akademickie z całej Europy. W ramach utworzonych grup roboczych toczą się prace nad ustalaniem wspólnych stanowisk i budową współpracy w następujących obszarach:

  • Infrastruktura ICT
  • Inteligentne sieci (ze szczególnym uwzględnieniem sektora energetyki)
  • Transport
  • Inteligentne budynki i inteligentne miasta
  • Przemysł 4.0 i systemy sterowania przemysłowego
  • Administracja publiczna
  • Ochrona zdrowia
  • Finanse i ubezpieczenia

Więcej informacji na stronie internetowej ECSO

Zapowiedź utworzenia kontraktowego partnerstwa publiczno-prywatnego znalazła się w Komunikacie KE z 5 lipca 2016 roku Wzmacnianie europejskiego systemu odporności cybernetycznej oraz wspieranie konkurencyjnego i innowacyjnego sektora bezpieczeństwa cybernetycznego. 

TAGI Dobre praktyki, Unia Europejska,