ECCSA – europejski ISAC w sektorze lotniczym

W lutym 2017 r. zainicjował swoje działania europejski ISAC dla sektora lotniczego. ECCSA został zainicjowany przez sektor prywatny, a do współpracy zaproszona została Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) oraz Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA).

Z uwagi na międzynarodowy charakter sektora lotniczego konieczna jest współpraca na poziomie europejskim, a nawet światowym. Ma ona pozwolić na lepsze zrozumienie zagrożeń cyberbezpieczeństwa w lotnictwie i zapewnić wsparcie w radzeniu sobie z incydentami.

O członkostwo mogą ubiegać się organizacje mające znaczenie dla bezpieczeństwa i ochrony europejskiego lotnictwa cywilnego. Muszą one jednak zapewnić spełnienie wybranych kryteriów bezpieczeństwa, które obowiązują w ISAC. Czytaj więcej na stronie ECCSA.

TAGI Dobre praktyki, Unia Europejska,