Digital Innovation Hubs – nowa koncepcja współpracy międzysektorowej

Digital Innovation Hub (DIH), czyli Huby Innowacji Cyfrowej to koncepcja KE, która powstawała w kilku etapach. Pierwszym była koncepcja Centrów Kompetencji (Competence Centers), które miały wytwarzać konkretną technologię tak, aby wspierać transformację cyfrową w Europie.

Następnie, w drodze analiz, wypracowano koncepcję Hubów Innowacji Cyfrowej, które poza wytwarzaniem konkretnych produktów, mają za zadanie budować ekosystem cyfrowej innowacji poprzez jednoczenie różnych środowisk i sektorów, wymianę wiedzy, doświadczeń i technologii. W założeniach KE DIH ma pełnić następujące role:

  • one-stop-shop: pomoc dla firm i doradztwo w zakresie procesów biznesowych, produkcyjnego zastosowania technologii cyfrowych itp.;
  • centrum kompetencyjne, które działa jako pośrednik pomiędzy firmami a inwestorami oraz dostarcza firmom w regionie wiedzę, ekspertyzy i technologie;
  • punkt kontaktowy w państwie, który wzmacnia innowacyjność i tworzy płaszczyznę do współpracy dla różnych interesariuszy[1].

Koncepcję DIH przedstawia poniższy schemat:[1] Pan-European network of Digital Innovation Hubs (DIHs)