Cyberbezpieczeństwo A.D. 2019

Cyberbezpieczeństwo A.D. 2019 stanowi przegląd najważniejszych inicjatyw dziedzinowych  i wydarzeń z 2019 roku oraz próbę przybliżenia tego, jak kształtuje się dyskusja w zakresie cyberbezpieczeństwa i nowoczesnych technologii na świecie.

Pierwsza część raportu zawiera informacje na temat najważniejszych aktów legislacyjnych i strategicznych w Polsce, Unii Europejskiej, Organizacji Narodów Zjednoczonych, Sojuszu Północnoatlantyckim (NATO) i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

W drugiej części znajdują się analizy tematyczne, które próbują odpowiedzieć na następujące pytania:

  • Dane czy technologia? Czy zmieniają się paradygmaty cyberbezpieczeństwa?
  • Na jakim etapie wdrażania sieci 5G jesteśmy?
  • Jakie cechy powinna posiadać etyczna Sztuczna Inteligencja?
  • Jakich kompetencji potrzebujemy, aby wykorzystać cyfrową rewolucję?
  • Jak dezinformacja wpłynęła na wybory do Parlamentu Europejskiego?

Zapraszamy do lektury!

Państwowy Instytut Badawczy NASK (NASK PIB) od wielu lat działa na rzecz podnoszenia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego w Polsce. Od 1996 roku w strukturze Instytutu funkcjonuje zespół CERT Polska, pierwszy w Polsce zespół reagowania na incydenty komputerowe. Kompetencje technologiczne i badawcze instytutu w dziedzinie cyberbezpieczeństwa postanowiliśmy rozszerzyć o działania na rzecz propagowania wiedzy z obszaru organizacyjnego, regulacyjnego i strategicznego.

Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa nałożyła na NASK PIB, rolę CSIRT NASK – jednego z trzech CSIRT poziomu krajowego. Poza działaniami operacyjnymi, legitymizuje ona także działania na poziomie policy – prowadzenie analiz strategicznych i opracowywanie rekomendacji, proponowanie rozwiązań systemowych w postaci standardów i dobrych praktyk, czy też wspieranie uczestników krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w budowaniu potencjału i zdolności w obszarze cyberbezpieczeństwa.