Cyber Europe

Cyber Europe to ćwiczenia organizowane przez Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA). Ich celem jest testowanie procedur zarządzania kryzysowego w obliczu międzynarodowego kryzysu cybernetycznego. W ćwiczeniach biorą udział zespoły CERT, agencje zarządzania kryzysowego, regulatorzy sektorowi i sektor prywatny (każda edycja dotyczy innego sektora gospodarki) z całej Europy. Ćwiczenia mają formułę tzw. table top exercises.

Ćwiczenia table top (tzw. ćwiczenia sztabowe) to symulacja, w której testowane są scenariusze różnych sytuacji kryzysowych. Dzięki temu możliwe jest jasne określenie ról i obowiązków, gdy wystąpi rzeczywisty kryzys. Jest to szczególnie istotne w zakresie cyberbezpieczeństwa, gdzie kryzysy mają potencjał przerodzenia się w realne zagrożenia fizyczne (np. brak prądu, problemy z łącznością). W takiej sytuacji konieczna jest sprawna współpraca zespołów CERT z centrami zarządzania kryzysowego oraz działami medialnymi, a także z administracją publiczną i sektorem prywatnym.

Cyber Europe daje możliwość przetestowania procedur wewnętrznych w państwach członkowskich, jak również procedur na poziomie europejskim (SOP – Standard Operating Procedures).

Cyber Europe są organizowane co dwa lata (jest to związane z długim procesem planistycznym). Do tej pory odbyły się cztery edycje. Pierwsza miała miejsce w 2010 roku,  w 2012 roku ćwiczenia dotyczyły sektora bankowego, w 2014 roku – sektora energetycznego i telekomunikacyjnego, w 2016 roku w ćwiczeniu wzięli udział dostawcy Internetu i firmy z sektora bezpieczeństwa IT. W piątej edycji w 2018 roku uczestniczył sektor lotniczy.

Więcej informacji i raporty z poszczególnych edycji na stronie ENISA

Procedury wypracowane przez państwa członkowskie i ENISA stały się podstawą tzw. blueprint – zaleceń Komisji w sprawie skoordynowanego reagowania na incydenty i kryzysy cybernetyczne na dużą skalę.

TAGI Dobre praktyki, Unia Europejska,