Cyber Defence Pledge

Dokument przyjęty na szczycie w Warszawie w 2016 roku jest wynikiem dążenia Sojuszu do zwiększenia nacisku na cyberodporność na poziomie krajowym. Sojusznicy zobowiązali się do podniesienia swojego poziomu cyberbezpieczeństwa.

Najważniejsze postanowienia to m.in.:

  • Konieczność wzmocnienia cyberbezpieczeństwa krajowych sieci oraz infrastruktury.
  • Dotrzymywanie kroku szybko rozwijającym się cyberzagrożeniom, tak aby państwa NATO były w stanie skutecznie bronić się w cyberprzestrzeni.
  • Stosowanie prawa międzynarodowego w cyberprzestrzeni oraz współpraca z UE.
  • Międzynarodowa współpraca poprzez edukację, szkolenia oraz wymianę informacji.

Pierwsza konferencja podsumowująca wdrażanie Cyber Defence Pledge odbyła się 15 maja 2018 r. w Paryżu. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg przyznał, że w ciągu niespełna dwóch lat od przyjęcia zobowiązania, niemal każdy sojusznik poprawił swoje zdolności cyberobronne. Liderem zmian w Europie jest Wielka Brytania, która zainwestowała 1,9 mld funtów za pośrednictwem narodowej strategii cyberbezpieczeństwa [1] (National Cyber Security Strategy). Druga w kolejności Francja zainwestowała 1,6 mld euro [2].

Realizacja Cyber Defence Pledge była oceniana również podczas szczytu NATO w Brukseli w lipcu 2018 roku. Poszczególne kraje poinformowały o poczynionych przez siebie postępach.


[1] Why cyber space matters as much to NATI as land, sea and air defence;

[2] Cyber Defence Pledge Conference;

TAGI NATO, Strategia,