Zakończenie wyboru członków do Grupy Doradczej ENISA

2 marca ENISA zakończyła procedurę wyboru członków nowej Grupy Doradczej. Tworzyć ją będzie 33 ekspertów, wybranych na podstawie ich własnej specjalistycznej wiedzy i zasług. Reprezentują następujące grupy interesariuszy: przemysł lub sektor NIS, środowisko naukowe i organizacje pozarządowe, organizacje konsumenckie lub obywatelskie, inne organizacje. Członkowie Grupy Doradczej będą sprawować mandat przez dwa i pół roku, doradzając ENISA w zakresie wykonywania zadań Agencji. Więcej informacji TUTAJ.