Wykaz usług kluczowych objętych dyrektywą CER

25 lipca Komisja przyjęła wykaz usług kluczowych w jedenastu sektorach objętych dyrektywą w sprawie odporności podmiotów krytycznych (CER), która weszła w życie 16 stycznia 2023 r. Państwa będą musiały zidentyfikować podmioty krytyczne do 17 lipca 2026 r. Wykaz ma pomóc w przeprowadzeniu oceny ryzyka, a następnie identyfikacji podmiotów krytycznych. Nie stanowi on katalogu zamkniętego. Obejmuje usługi kluczowe dla utrzymania podstawowych funkcji społecznych, działalności gospodarczej, zdrowia i bezpieczeństwa publicznego lub środowiska. Więcej informacji TUTAJ.