Wejście w życie Aktu w sprawie danych

11 stycznia wchodzi w życie Rozporządzenie w sprawie zharmonizowanych przepisów dotyczących sprawiedliwego dostępu do danych i ich wykorzystywania (akt w sprawie danych). Jest to kolejny element budujący europejski system udostępniania i wymiany danych zapowiedziany w Europejskiej strategii w zakresie danych. Przepisy rozporządzenia zaczną obowiązywać po 20 miesiącach od wejścia w życie tj. 12 września 2025 r. Więcej informacji TUTAJa tekst rozporządzenia dostępny jest pod TYM LINKIEM.