Unijna skoordynowana ocena ryzyka związanego z cyberbezpieczeństwem w sieciach piątej generacji (5G)

W październiku 2019 r. Grupa Współpracy NIS opublikowała raport przedstawiający najważniejsze zagrożenia dotyczące sieci 5G. Raport skupia się na szczególnie wrażliwych aktywach i zasobach sieci, wskazuje na możliwe podatności, słabe punkty, a także przedstawia przykładowe scenariusze ryzyka.

Najważniejsze tezy z raportu:

  1. Sieć 5G będzie podstawą, na której oprze się wiele aspektów gospodarki oraz życia społecznego. Kluczowe będą jej integralnośćdostępnośćoraz poufność.
  2. Unijna skoordynowana ocena ryzyka związanego z cyberbezpieczeństwem sieci 5Gpowstała w październiku 2019 roku. Grupa Współpracy NIS przygotowała raport w oparciu o krajowe oceny ryzyka.
  3. Raport opisuje szczególnie wrażliwe aktywa i zasoby sieci, wskazuje na jej możliwe podatności i słabe punkty, a także przedstawia przykładowe scenariusze ryzyka.
  4. W sieci 5G szczególnie istotną rolę odgrywać będą operatorzy sieci komórkowych oraz producenci sprzętu telekomunikacyjnego. Sprawia to, że konieczna jest ocena profilu ryzyka poszczególnych dostawców.
  5. Źródła zagrożenia: jako najbardziej znaczące wskazano zagrożenia ze strony państw lub podmiotów wspieranych przez państwo.
  6. Zasoby i aktywa: za krytycznie wrażliwe uznano funkcje bazowe sieci 5Goraz zarządzanie NFV (wirtualizacja funkcji sieciowych) i organizację sieci (MANO).

LINK do pełnej analizy na portalu CyberPolicy. Zapraszamy do lektury!