UE potępiła działania hakerów wymierzone w Ukrainę

UE oficjalnie potępiła działania hakerów i grup hakerskich prowadzących szkodliwe operacje w cyberprzestrzeni wymierzone w Ukrainę. Mowa między innymi o ataku z 24 lutego 2022 (na godzinę przed agresją zbrojną). Atak miał negatywny i bezpośredni wpływ na niektóre państwa członkowskie i został potępiony przez UE, a także NATO, USA, Wielką Brytanię i Kanadę. Dodatkowo w ostatnim czasie zaobserwowano serię ataków typu DDoS przeciwko państwom członkowskim UE, do których przyznają się prorosyjscy hakerzy. UE wezwała państwa, z terytoriów których prowadzone są ataki, aby podjęły działania pociągające do odpowiedzialności sprawców.