Parlament Europejski przyjął dyrektywę ws. prawa autorskiego

26 marca Parlament Europejski przyjął dyrektywę w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym. Przepisy regulują kwestie prawa autorskiego i obowiązków wynikających z jego przestrzegania w przestrzeni cyfrowej.

Dyrektywa zwiększa odpowiedzialność prawną dużych platform internetowych, które czerpią korzyści z udostępniania treści objętych prawem autorskim. Dodatkowo zobowiązuje te podmioty do adekwatnego wynagradzania twórców (np. muzyków, autorów, aktorów, wydawców wiadomości, dziennikarzy), z których dzieł platformy internetowe czerpią korzyści. W złagodzonej formie przepisy będą obowiązywały platformy internetowe typu start-up, które istnieją krócej niż 3 lata, ich roczny obrót jest mniejszy niż 10 mln EUR, a średnia miesięczna liczba odwiedzających jest mniejsza niż 5 mln).

Należy dodać, że udostępnianie krótkich fragmentów artykułów prasowych jest dozwolone i wyłączone z zakresu dyrektywy. Podobnie jak umieszczanie dzieł w niekomercyjnych internetowych encyklopediach i platformach rozpowszechniających oprogramowanie typu „open source”. Dyrektywa ułatwia również pracę naukową i umożliwia wykorzystywanie dzieł objętych prawem autorskim w badaniach i w nauczaniu. W nadchodzących tygodniach państwa członkowskie zdecydują o przyjęciu nowych przepisów. Po opublikowaniu dyrektywy w dzienniku urzędowym państwa członkowskie będą miały 2 lata na jej wdrożenie.