Stanowisko Rady w sprawie aktu o wolności mediów

21 czerwca ambasadorowie państw członkowskich UE uzgodnili stanowisko Rady w sprawie aktu o wolności mediów. Nowe przepisy mają chronić wolność, pluralizm i niezależność mediów w UE. Akt ustanowi wspólne ramy usług medialnych na rynku wewnętrznym UE i wprowadzi środki mające chronić dziennikarzy i usługodawców przed ingerencjami politycznymi i ułatwiać im prowadzenie działalności w innych państwach UE. Więcej informacji TUTAJ, a tekst proponowanej regulacji dostępny jest pod TYM linkiem.