Stanowisko PE w sprawie Media Freedom Act

4 października Parlament Europejski przyjął stanowisko w sprawie aktu zwiększającego przejrzystość i niezależność mediów w UE (Media Freedom Act). W swoim stanowisku Parlament podkreślił chęć zobowiązania państw członkowskich do zapewnienia pluralizmu mediów i ochrony niezależności mediów przed ingerencją rządową, polityczną, gospodarczą lub prywatną. Europosłowie chcą zakazać wszelkich form ingerencji w decyzje redakcyjne mediów i zapobiec wywieraniu zewnętrznych nacisków na dziennikarzy, takim jak zmuszanie ich do ujawnienia źródeł, uzyskiwanie dostępu do zaszyfrowanych treści na ich urządzeniach czy atakowanie ich za pomocą oprogramowania szpiegującego. Po przyjęciu stanowiska Parlamentu będą mogły rozpocząć się negocjacje z Radą, która uzgodniła swoje stanowisko w czerwcu 2023 r. Więcej informacji TUTAJ.