Spotkanie Rady ds. Cyfryzacji

14 lutego odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Rady ds. Cyfryzacji. W posiedzeniu wzięli udział członkowie nowego kierownictwa Ministerstwa Cyfryzacji. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował, że nie jest planowana radykalna zmiana formuły działania Rady w tej kadencji. Wymienił trzy priorytety resortu na 2024 r. – nowelizacja ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, wprowadzenie Prawa komunikacji elektronicznej oraz implementacja Aktu o usługach cyfrowych (DSA). Zapewnił o planach poddania tych aktów szerokim konsultacjom publicznym. Swoje priorytety określili też członkowie Rady – wśród propozycji pojawiły się m.in. temat kompetencji cyfrowych, infrastruktury, cyberbezpieczeństwa czy higieny cyfrowej. Więcej na ten temat TUTAJ.