Raport NATO ws. przeciwdziałania dezinformacji, operacjom informacyjnym oraz obcym wpływom w przestrzeni informacyjnej

5 grudnia na stronie NATO Strategic Communications Centre of Excellence (NATO StratCom COE) ukazało się opracowanie A Capability Definition and Assessment Framework for Countering Disinformation, Information Influence, and Foreign Interference. Raport zawiera propozycję ram oceny zdolności w zakresie przeciwdziałania dezinformacji, operacjom informacyjnym oraz obcym wpływom w przestrzeni informacyjnej. Dodatkowo nowatorskim aspektem, zdaniem autorów, ma być zdefiniowanie w dokumencie konkretnych i jak najbardziej ujednoliconych systemowych środków zaradczych, które można elastycznie zastosować w różnych krajach. Więcej na ten temat TUTAJ, a z treścią raportu można się zapoznać TUTAJ.