Projekt nowego rozporządzenia Ministra Cyfryzacji

18 października na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy. Celem nowelizacji jest dostosowanie aktualnego stanu prawnego do zmiany w unijnym rozporządzeniu Komisji nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. Dzień wcześniej opublikowano projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie udzielenia pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, zmienianego z tej samej przyczyny.