Prace ITU nad standardami technicznymi dla metawersum

19 stycznia ITU utworzył ekspercką grupę fokusową do pracy nad międzynarodowymi standardami technicznymi dla metawersum. Grupa stanowić ma forum wymiany pomysłów, które zachęcać będą przedsiębiorstwa do wprowadzania rozwiązań opartych na cyfrowym wszechświecie. Celem grupy jest opracowanie planu działania w zakresie standardów technicznych mających zapewniać interoperacyjność usług i aplikacji metawersum, gwarantować użytkownikom wysoką jakość obsługi oraz bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych. Więcej informacji TUTAJ.