Poselski projekt ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do nieodpowiednich treści

7 lipca do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w internecie. Projekt jest odpowiedzią na analogiczny rządowy projekt, wobec którego sejmowa Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii na posiedzeniu 6 lipca podjęła decyzję o przeprowadzeniu wysłuchania publicznego (które wyznaczono na 12 września).