Porozumienie w sprawie poprawy warunków pracy za pośrednictwem platform internetowych

13 grudnia Rada i Parlament Europejski osiągnęły wstępne porozumienie co do proponowanej dyrektywy w sprawie poprawy warunków pracy za pośrednictwem platform internetowych. Dyrektywa wprowadza dwie kwestie: wskazuje, jak ustalić właściwy status zatrudnieniowy osób pracujących dla platform internetowych, oraz formułuje pierwsze w UE przepisy o stosowaniu algorytmów w miejscu pracy. Porozumienie musi teraz zostać zatwierdzone i przyjęte przez oba organy. Od tego momentu państwa członkowskie będą miały dwa lata na transpozycję przepisów dyrektywy do ustawodawstwa krajowego. Więcej informacji TUTAJ i TUTAJ.