Pakiet UE dla bezpieczeństwa i obrony

9 listopada Komisja Europejska wraz z Wysokim Przedstawicielem Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa przyjęła Pakiet dla bezpieczeństwa i obrony (Security and Defence Package), którego celem jest dalsze wzmacnianie europejskiej obronności. Składa się on z dwóch głównych części: ,,Polityki UE w zakresie cyberobrony” (EU Policy on Cyber Defence, EPCD) oraz ,,Planu działania w zakresie mobilności wojskowej 2.0.” (Action Plan on Military Mobility 2.0.). Pierwsza z nich bazuje na czterech filarach: wspólnych działaniach na rzecz silniejszej obrony cybernetycznej UE, zabezpieczeniu unijnego ekosystemu obronnego, inwestowaniu w zdolności w zakresie obrony cybernetycznej oraz współpracy w celu sprostania wspólnym wyzwaniom. Druga część zaś stanowi kontynuację unijnego programu tworzenia dobrze skomunikowanej sieci mobilności wojskowej, która pozwoli na szybkie i bezpieczne przemieszczanie się wojsk i sprzętu wojskowego w obrębie Unii. Więcej informacji TUTAJ.