Opinie Europejskiego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

23 sierpnia Europejski Inspektor Ochrony Danych Osobowych opublikował dwie opinie: jedną dotyczącą proponowanego rozporządzenia w sprawie ram dostępu do danych finansowych oraz drugą dotyczącą propozycji rozporządzenia i dyrektywy w sprawie usług płatniczych oraz usług w zakresie pieniądza elektronicznego na rynku wewnętrznym. Obie propozycje mają na celu wspieranie wymiany danych w celu poszerzenia oferty usług i produktów finansowych, przy jednoczesnym zapewnieniu osobom fizycznym lub organizacjom kontroli nad przetwarzaniem ich danych finansowych. Opinie dostępne są TUTAJ i TUTAJ.