OECD Policy Framework on Digital Security

14 grudnia na stronie OECD opublikowano opracowanie OECD Policy Framework on Digital Security. Dotyczy ekonomicznych oraz społecznych wymiarów cyberbezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem aspektów legislacyjnych i z obszaru policy. Z pełną treścią opracowania można się zapoznać TUTAJ.