„Ochrona danych osobowych w kampanii wyborczej”- poradnik

23 sierpnia. Urząd Ochrony Danych Osobowych opublikował poradnik pt. „Ochrona danych osobowych wkampanii wyborczej”.

W publikacji omówiono m. in.:

  • prawne regulacje dotyczące przebiegu wyborów, w tym kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych wyborców;
  • zasady przetwarzania danych osobowych wyborców w procesie wyborczym
  • obowiązki administratora, administracji wyborczej oraz komitetu wyborczego;
  • prawa osób, których dane są przetwarzane w procesie wyborczym.

Więcej informacji TUTAJ.