Ocena krajowych strategii cyfrowych OECD

Forma, treść i zarządzanie krajowymi strategiami cyfrowymi różnią się znacząco w poszczególnych krajach. W opracowaniu OECD zaproponowano nową metodologię oceny kompleksowości krajowych strategii cyfrowych, wykorzystując nowo zebrane informacje na temat polityki i stosując jako punkt odniesienia zintegrowane ramy polityki OECD Going Digital. Uzyskany w ten sposób wskaźnik – NDSC – mierzy kompleksowość krajowych strategii cyfrowych, zapewniając wgląd w potencjał krajowej strategii cyfrowej w zakresie koordynacji polityk potrzebnych do tego, by transformacja cyfrowa przyczyniła się do wzrostu gospodarczego i dobrobytu. W załączonym dokumencie brakuje informacji z Polski.

Pełne opracowanie dostępne TUTAJ