Nowy raport OECD na temat roli technologii blockchain

7 maja br. Dyrekcja Współpracy Rozwojowej OECD (DCD) przedstawiła raport “To what extent can blockchain help development co-operation actors meet the 2030 Agenda?” (do pobrania) dotyczący roli technologii blockchain w realizacji celów Agendy 2030. Publikacja zawiera szeroki zestaw wytycznych dla decydentów odpowiedzialnych za wdrożenie rozwiązań wykorzystujących technologię blockchain. Dokument opisuje również kluczowe aspekty i koncepcje blockchain, które z powodzeniem mogą zostać wykorzystane do minimalizowania szkód (np. do ograniczenia nieefektywnej biurokracji, kosztów czy zużycia energii) i optymalizowania zysków związanych z rozwojem państw. Autorzy raportu wskazują, że ułatwienie dostępu do technologii blockchain i stosowanie jej na szerszą skalę np. w sektorze publicznym pozytywnie wpłynie na rozwój państw