Nowy europejski plan na rzecz innowacji

5 lipca Komisja Europejska przyjęła nowy europejski plan na rzecz innowacji (do pobrania). Nowy plan nie tylko przyśpieszy rozwój i wdrażanie nowych technologii, ale także wzmocni wiodącą rolę Unii Europejskiej na arenie międzynarodowej w tej dziedzinie. Dokument opisuje 25 specjalnych działań wchodzących w skład 5 inicjatyw przewodnich:

  • finansowanie przedsiębiorstw scale-up;
  • stymulowanie innowacji “deep tech” poprzez przestrzenie doświadczalne i zamówienia publiczne;
  • przyspieszenie i wzmocnienie innowacji w europejskich ekosystemach innowacji w całej UE i niwelowanie przepaści innowacyjnej;
  • wspieranie rozwoju talentów;
  • doskonalenie narzędzi kształtowania polityki.