Nowelizacja ustawy o KSC już w Sejmie

3 lipca do Sejmu skierowany został projekt nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3457). Projekt ten ma na celu podniesienie poziomu odporności na cyberzagrożenia oraz poziomu ochrony informacji w sektorach: publicznym, militarnym i prywatnym. Dotyczy on także realizacji celu szczegółowego Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2019-2024 odnoszącego się do rozwoju krajowego systemu cyberbezpieczeństwa poprzez ewaluację przepisów prawa w zakresie cyberbezpieczeństwa. Ponadto nowelizacja zmierza do realizacji celów Strategii w odniesieniu do zapewnienia bezpieczeństwa łańcucha dostaw i utworzenia krajowego systemu certyfikacji cyberbezpieczeństwa.

6 lipca projekt skierowany został do sejmowych Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz Komisji Obrony Narodowej, z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Komisje mają przedstawić sprawozdanie do 11 lipca. Projekt wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji dostępne są TUTAJ. Przebieg procesu legislacyjnego znajduje się pod TYM linkiem.