Nowe wytyczne ENISA w obszarze bezpieczeństwa Internetu Rzeczy

9 listopada ENISA opublikowała wytyczne “Guidelines for Securing the IoT – Secure Supply Chain for IoT” . Publikacja opisuje zasady zwiększające bezpieczeństwo całego łańcucha dostaw w obszarze Internetu Rzeczy – od wymagań projektowych, po dostawę urządzeń, ich konserwację i utylizację. Wytyczne mają pomóc producentom urządzeń, programistom i wszystkim zainteresowanym stronom w podejmowaniu właściwych decyzji dotyczących bezpieczeństwa łańcucha dostaw IoT.

Publikacja do pobrania TUTAJ.