„NATO Information and Communication Conference” odbyła się 25 września

25 września odbyła się konferencja „NATO Information and Communication Conference” z udziałem blisko 400 ekspertów reprezentujących dowództwa NATO, kraje wchodzące w skład Sojuszu oraz kraje partnerskie. W tym roku, z okazji 20. rocznicy przystąpienia Polski do NATO, konferencja odbywa się w Warszawie pod hasłem „Komunikacja w NATO w 70. rocznicę powstania: Jedność przekazu i przekaz jedności”. Uczestnicy biorą udział w warsztatach, pracach grup roboczych oraz sesjach plenarnych o komunikacji strategicznej sojuszu. Polska zaproponowała konkretne rozwiązania w kwestii walki z dezinformacją: podczas tegorocznego szczytu NATO w Londynie szefowie państw i rządów mieliby podpisać deklarację w sprawie sprawnego przepływu informacji pomiędzy ministerstwami obrony narodowej poszczególnych państw NATO oraz kwaterami Sojuszu.