Luki w zabezpieczeniach bramek Ivanti

1 marca FBI, CISA wraz z zagranicznymi partnerami wydały wspólny komunikat zawierający ostrzeżenie o wykorzystywaniu luk w zabezpieczeniach Ivanti Connect Secure i Ivanti Policy Secure.  Luki te (CVE-2023-46805, CVE-2024-21887 i CVE-2024-21893) mają wpływ na wszystkie obsługiwane wersje i pozwalają złośliwym podmiotom na obejście uwierzytelniania, tworzenie złośliwych żądań i wykonywanie dowolnych poleceń z podwyższonymi uprawnieniami.  Organizacjom zaleca się dokładne rozważenie decyzji o dalszym korzystaniu z bramek Ivanti Connect Secure i Ivanti Policy Secure.  Więcej informacji TUTAJ