Kształcenie w UE po pandemii – komunikaty KE

KE przyjęła dwie inicjatywy (Komunikat w sprawie europejskiego obszaru edukacji – do pobrania oraz Plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej – do pobrania), które zwiększają wkład kształcenia i szkolenia w odbudowę UE po kryzysie związanym z pandemią COVID-19.