Konsultajce dotyczące wdrożenia Aktu o usługach cyfrowych

5 stycznia Ministerstwo Cyfryzacji zakomunikowało o trwających konsultacjach dotyczących wdrożenia Aktu o usługach cyfrowych (Digital Services Act). Ministerstwo Cyfryzacji koordynuje wdrożenie Aktu o usługach cyfrowych do polskiego porządku prawnego. Jednocześnie zaprasza do udziału w konsultacjach założeń projektu nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niektórych innych ustaw wdrażającej Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (Akt o usługach cyfrowych). Więcej informacji TUTAJ