Konsultacje publiczne Aktu w sprawie danych

Do 31 marca trwają publiczne konsultacje nad unijnym projektem rozporządzenia w sprawie zharmonizowanych zasad dotyczących sprawiedliwego dostępu do danych i korzystania z nich nazywanego także Aktem o danych.

Rozporządzenie jest elementem Europejskiej Strategii w zakresie danych, a jej celem jest wsparcie budowy gospodarki i społeczeństwa opartych na danych oraz stworzenie jednolitego rynku, umożliwiającego swobodny przepływ danych w UE.

KPRM zachęca do przesyłania uwag, opinii i stanowisk do projektu na adres: aleksandra.chmielecka@mc.gov.pl do 31 marca. Przesłane materiały zostaną wykorzystane do przygotowania stanowiska rządu do projektu rozporządzenia.