Konkluzje Rady o upodmiotowieniu cyfrowym

20 października Rada zatwierdziła konkluzje o upodmiotowieniu cyfrowym z myślą o ochronie i egzekwowaniu praw podstawowych w erze cyfrowej. W tekście potwierdzono, że prawa podstawowe mają zastosowanie zarówno w internecie, jak i poza nim, oraz że każdy powinien mieć możliwość zdobycia podstawowych umiejętności cyfrowych i uzyskania wsparcia w tym zakresie. Rada wzywa także państwa członkowskie do dalszej walki m.in. z nawoływaniem do nienawiści w internecie, zwłaszcza poprzez zwiększanie zdolności organów sądowych i organów ścigania do prowadzenia dochodzeń w tych sprawach. Komisję zachęca się, by zwalczała dezinformację i nielegalne treści w internecie poprzez nadzorowanie i egzekwowanie przepisów niedawno przyjętego aktu o usługach cyfrowych. Więcej TUTAJ