Komentarz Prezesa UODO w sprawie wyroku dotyczącego Morele.net

4 kwietnia UODO opublikował komunikat Prezesa tego urzędu w sprawie wyroku NSA dotyczącego Morele.net. W ocenie tego organu NSA podważył jego niezależność i kompetencje, a także kwalifikacje zatrudnionych w Urzędzie osób. W tej sprawie wystosowano również pismo do NSA. Komunikat oraz treść pisma dostępne TUTAJ.