Inicjatywa UNESCO i Holandii ws. nadzoru nad sztuczną inteligencją

11 października poinformowano o uruchomieniu przez UNESCO i Holandię europejskiej inicjatywy nadzoru nad sztuczną inteligencją. Program ten jest spójny z mającą się wkrótce ukazać ustawą UE o sztucznej inteligencji – pierwszym kompleksowym rozporządzeniem w sprawie sztucznej inteligencji, które ma nadzorować wykorzystanie sztucznej inteligencji w Europie i inspirować inne jurysdykcje poprzez „efekt Brukseli”. Rząd holenderski oraz Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) uruchomiły inicjatywę aby pomóc europejskim agencjom na poziomie krajowym przygotować się do nadzoru nad wdrażaniem sztucznej inteligencji. Współpraca ma na celu zebranie danych na temat sposobu, w jaki kraje europejskie nadzorują sztuczną inteligencję, oraz opracowanie wytycznych dotyczących „najlepszych praktyk”. Więcej informacji TUTAJ