Forum polityczne wysokiego szczebla ONZ

1 sierpnia. Forum polityczne wysokiego szczebla ONZ: Cyfryzacja w centrum uwagi. Coroczna dyskusja polityczna ONZ na temat pilnych kwestii globalnych skupiła się w tym roku na „Przyspieszeniu wychodzenia z choroby koronawirusowej oraz pełnej realizacji Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 na wszystkich poziomach”. Bardziej niż kiedykolwiek podkreślono potrzebę rozwiązań cyfrowych, aby osiągnąć cele w zakresie klimatu, edukacji, energii i praw człowieka, a także napędzać zrównoważone rolnictwo, industrializację i turystykę. Więcej informacji TUTAJ.