ENISA zaprezentowała dwa raporty dotyczące kryptografii

9 lutego br. ENISA zaprezentowała dwa raporty dotyczące kryptografii: Crypto Assets: Introduction to Digital Currencies and Distributed Ledger Technologies” (do pobrania) oraz “Post-Quantum Cryptography: Current state and quantum mitigation” (do pobrania). Pierwsza publikacja opisuje ogólne zagadnienia dotyczące rozwoju technologii blockchain (wyjaśnia podstawowe pojęcia, opisuje wzajemne relacje i przykładowe zastosowania technologii blockchain). Druga publikacja opisuje postępy w standaryzacji kryptografii kwantowej (opisuje 5 głównych rodzin algorytmów oraz propozycje wdrożeń rozwiązań wykorzystujących kryptografię do ochrony poufności danych). Publikacja raportów jest związana z wdrażaniem nowej strategii cyberbezpieczeństwa UE, która wymienia technologię blockchain i kwantowe szyfrowanie, jako technologie o kluczowym znaczeniu dla odporności i suwerenności technologicznej UE.