ENISA buduje bazę danych studiów z zakresu cyberbezpieczeństwa w UE – koordynujemy zgłoszenia polskich uczelni.

Agencja UE ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA) tworzy bazę danych, która gromadzi kursy i studia z dziedziny cyberbezpieczeństwa dostępne w krajach UE. Baza ma stanowić źródło informacji dla wszystkich, którzy chcą się szkolić i rozwijać swoje umiejętności. Studentom dostarcza informacje na temat istniejących możliwości nauki, a uczelniom daje szansę na propagowanie oferty edukacyjnej i zachęcenie jak najlepszych kandydatów.

Zachęcamy polskie uczelnie do rejestracji studiów/kursów z obszaru cyberbezpieczeństwa!

Jakie studia mogą znaleźć się w bazie?

W bazie znajdują się studia z dziedziny cyberbezpieczeństwa: licencjackie/inżynierskie, magisterskie i doktoranckie.

Wytyczne ENISA dla studiów uwzględnionych w bazie:

 • Dla studiów stacjonarnych I stopnia (licencjackich/inżynierskich) – co najmniej 25% zakresu przedmiotowego dotyczy cyberbezpieczeństwa.
 • Dla studiów stacjonarnych II stopnia (magisterskich) – co najmniej 40% zakresu przedmiotowego dotyczy cyberbezpieczeństwa.
 • Dla studiów podyplomowych – co najmniej 40% zakresu przedmiotowego dotyczy cyberbezpieczeństwa.
 • Dla studiów doktoranckich – praca doktorska z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Zakres, o którym mowa powyżej został zdefiniowany przez ENISA w ramach programów nauczania z cyberbezpieczeństwa w 2017 r. (Cybersecurity Curricula 2017). W programie znalazły się takie obszary przedmiotowe jak:

 • Bezpieczeństwo danych
 • Bezpieczeństwo oprogramowania
 • Bezpieczeństwo sprzętów
 • Bezpieczeństwo połączeń
 • Bezpieczeństwo systemów
 • Bezpieczeństwo ludzi i organizacji
 • Bezpieczeństwo społeczne

Pełen opis zakresu przedmiotowego znajduje się w programie nauczania: LINK

Co jest wymagane, aby zarejestrować studia w bazie ENISA?

Przy rejestracji kursu będzie wymagane podanie następujących informacji:

 1. Nazwa instytucji
 2. Typ studiów/kursy
 3. Sposób nauczania
 4. Język
 5. Kraj
 6. Strona internetowa
 7. Zakres programowy
 8. Zaliczenie i certyfikat
 9. Długość trwania
 10. Liczba studentów
 11. Dostępność dla studentów z innych krajów UE
 12. Ilość punktów ECTS
 13. Dane kontaktowe

ENISA zastrzega sobie prawo do kontaktu z przedstawicielem uczelni w celu sprawdzenia podanych informacji lub uzupełnienia wniosku.

Gdzie można zarejestrować studia?

Poprzez sieć NLO (National Liaison Officer) NASK PIB ściśle współpracuje z Europejską Agencją ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA), a także koordynuje proces rejestracji studiów z obszaru cyberbezpieczeństwa. Oferujemy uczelniom wsparcie w kontakcie z ENISA.

Zapraszamy do zgłaszania studiów na adres cyberpolicy@nask.pl, a także do bezpośredniej rejestracji w bazie na stronie ENISA: LINK.