Dział Cyfryzacja przypisany do Ministra Rozwoju i Technologii

28 listopada Prezes Rady Ministrów w drodze rozporządzenia określił szczegółowy zakres działania Ministra Rozwoju i Technologii. Jednym z działów, jakimi kierować będzie minister Marlena Maląg zgodnie z rozporządzeniem ma być cyfryzacja. Rozporządzenie obowiązuje z mocą od 27 listopada 2023 r. Tekst dokumentu dostępny jest TUTAJ.