Cyberbezpieczeństwo obywateli UE – raport Komisji

24 lipca Komisja Europejska opublikowała raport z postępów nad wdrażaniem inicjatyw ustawodawczych i środków nielegislacyjnych, które mają wspierać państwa członkowskie Unii Europejskiej w zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkim obywatelom poprzez m.in. wzmacnianie odporności na cyberzagrożenia i zwiększanie bezpieczeństwa infrastruktury cyfrowej (raport do pobrania). Komisja Europejska uznała przeciwdziałanie propagandzie terrorystycznej online, zwiększanie cyberbezpieczeństwa, wzmocnienie infrastruktury cyfrowej i wzmocnienie ram prawnych przeciwdziałających praniu pieniędzy, jako obszary problemowe, które wymagają priorytetowego działania.