Plan działania CISA na rzecz odpowiedzialnej integracji AI

15 listopada CISA, Amerykańska Agencja ds. Cyberbezpieczeństwa i Bezpieczeństwa Infrastruktury i Cyberbezpieczeństwa przedstawiła kompleksowy plan działania na rzecz odpowiedzialnej integracji sztucznej inteligencji.  Kładąc nacisk na bezpieczną integrację sztucznej inteligencji, nakreślono pięć kluczowych strategii:

  • Odpowiedzialne wdrażanie sztucznej inteligencji: Wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji do wzmocnienia cyberbezpieczeństwa przy jednoczesnym zachowaniu standardów etycznych i prawnych.
  • Ocena i zatwierdzanie bezpiecznego wdrażania sztucznej inteligencji w różnych sektorach poprzez najlepsze praktyki i wytyczne.
  • Ochrona infrastruktury: Rozpoznawanie i zwalczanie zagrożeń związanych ze sztuczną inteligencją dla infrastruktury krytycznej we współpracy z sektorem prywatnym i rządem.
  • Współpraca i komunikacja: Wkład w krajową strategię AI, kształtowanie polityk i globalna koordynacja w zakresie bezpieczeństwa AI.
  • Poszerzanie wiedzy na temat sztucznej inteligencji: Kształcenie i pozyskiwanie osób wykwalifikowanych nie tylko w zakresie technologii AI, ale także w jej wymiarze prawnym, etycznym i politycznym.