10 nowych partnerstw europejskich między Unią Europejską, państwami członkowskimi i przemysłem

23 lutego br. Komisja Europejska zaproponowała ustanowienie 10 nowych partnerstw europejskich między Unią Europejską, państwami członkowskimi i przemysłem.  Celem inicjatywy jest przyspieszenie osiągnięcia zielonej, neutralnej dla klimatu i cyfrowej Europy, zwiększenie odporności i konkurencyjności europejskiego przemysłu. Na szczególną uwagę zasługują cztery następujące partnerstwa:

    • Partnerstwo na rzecz inteligentnych sieci i usług – celem partnerstwa jest wspieranie suwerenności technologicznej inteligentnych sieci i usług zgodnie z nową strategią przemysłową dla Europy, nową strategią cyberbezpieczeństwa UE i unijnym zestawem narzędzi cyberbezpieczeństwa sieci 5G. Partnerstwo zostanie wykorzystane do rozwiązania problemów społecznych, wspierania transformacji cyfrowej i ekologicznej, a także rozwijania technologii, które przyczynią się do odbudowy gospodarczej.
    • Kluczowe technologie cyfrowe – celem partnerstwa jest wspieranie transformacji cyfrowej wszystkich sektorów gospodarczych i społecznych oraz Europejskiego Zielonego Ładu, a także wspieranie badań naukowych i innowacji w kierunku następnej generacji mikroprocesorów.
    • Europejski system zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR) – celem partnerstwa jest przyśpieszenie transformacji technologicznej zarządzania ruchem lotniczym w Europie, dostosowanie go do ery cyfrowej oraz uczynienie europejskiej przestrzeni powietrznej najbardziej wydajną i przyjazną dla środowiska przestrzenią powietrzną.
    • Wspólne Europejskie Przedsięwzięcie Kolejowe – celem partnerstwa jest przyspieszenie rozwoju i wdrożenie innowacyjnych technologii cyfrowych, które doprowadzą do radykalnej transformacji europejskiego systemu kolejowego.